• تلفن تماس

  جهت ارتباط با شركت متحده با شماره هاي گوياي زير تماس حاصل نماييد.

  071-53886009

  071-53886255

  071-53886100

  ارتباط باواحد حسابداري(حسن صالح زاده) عدد1

   واحد فروش(محمد باقر سعادتيان)عدد2

  مجموعه انبار ها (گنجعلي پارسائيان)عدد 3

   باسكول(شهباز شجاعتيان،عباس سعادتيان) عدد4

  مهندس فني معدن(نوراله صداقتيان)  عدد 5

   ايمني و بهداشت حرفه اي(محمد محمدي نسب،هادي پريسار) عدد 6

   IT،امور شبكه، نمايشگاه ها و اموال(اميررضا زارعي) عدد 7

  مديريت شركت(مختار پارسائيان) عدد8

   و امور سهام و بيمه(خانم دانشفر) عدد 9 را شمارگيري فرماييد در غير اين صورت منتظر پاسخگويي اپراتور باشيد.

 • شماره فكس

  071-53886010

 • ايميل شركت

  motahede139@yahoo.com

 • جيميل شركت

  mottahedeh.company@gmail.com